İnsan Kaynakları
IK Politikamız

Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.;

  • Sektör ihtiyaçlarına cevap verebilecek uzmanlıkta, profesyonel çalışma prensiplerine bağlı, çözüm odaklı, geliştirici yönü kuvvetli, insan ilişkilerinde başarılı, süreç yönetimine hakim personel ile uzun süreli birlikte çalışmayı hedefler.
  • Çalışanlarının özlük haklarını korur ve geliştirir.
  • Motivasyonu yüksek tutarak kuruma olan bağlılığı ve devamlılığı artırmayı amaçlar.
  • Rahat ve uygun bir çalışma atmosferi yaratarak verimliliği artırmaya çalışır.
  • Kariyer hedeflerini belirlemede yardımcı olur ve bunu gerekli eğitim ve katkı ile destekler.
  • Adil ve yapıcı bir yaklaşımla daima etik kurallara uyar; bağımsızlık, teknik yeterlilik, sorumluluk bilinci gibi profesyonel uzmanlık ilkeleri ile hareket eder.
  • Bağlı bulunduğumuz kanunlara, yetkilendirildiğimiz makamlara, hizmet anlaşması yaptığımız kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere karşı olan yükümlülükleri yerine getirir.
  • Bilgilerin korunmasına ve gizliliğine önem verir, verilen hizmetin zamanında ve uygun standartlarda olmasına dikkat eder.
  • SPK ve BDDK mevzuatları çerçevesinde hareket ederek gerekli yasal sorumlulukları yerine getirir.
  • Karşılıklı güvene dayalı, yüksek sorumluluk bilincinde ve bilimsel çalışmalar ile uluslararası standartlar çerçevesinde müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırır ve devamlılığını sağlar.