Hakkımızda
Kısaca Lodos

Türkiye'de gayrimenkul değerleme sektörü, 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kulvar değiştirmiştir. 

O zamana kadar, gayrimenkul sektöründeki tecrübeye dayalı düzensiz bireysel girişimlerle şekillenmiş olan değerleme faaliyetleri yerini Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen ve Kurul denetiminde faaliyet gösteren uzmanlaşmış anonim şirketlere bırakmıştır. Bir taraftan da sektörde sorumluluk alacak değerleme uzmanlarının lisanslaması uygulaması, değerleme şirketlerinin sorumluluğunu artırdığı kadar gayrimenkul değerleme işlemlerinin daha güvenilir, bağımsız, doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinin yolunu açmıştır. 

Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 28.02.2017 tarihinde sektörün büyük şirketleri arasında yerini almak hedef ve iddiasıyla, gayrimenkul değerleme konusunda tecrübe sahibi ortak ve çalışanlarının güç birliği ile kurulmuştur. Kuruluşun ardından şirket 08.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmış, 31.08.2018 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7939 sayılı kararı ile Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi  verilmesi uygun görülmüştür.

Kategorideki Diğer İçerikler